Veľkú časť zaistenej cesty tvoria rebríky.
Album: Toblinger Knoten
Rok: 2019/07
Popis:

Veľkú časť zaistenej cesty tvoria rebríky.