Pohľad dole takmer z vrcholu Toblinger Knotu.
Album: Toblinger Knoten
Rok: 2019/07
Popis:

Pohľad dole takmer z vrcholu Toblinger Knotu.