U-čkové kramle tvoria takmer celú cestu, často vertikálnu.
Album: via ferrata Felix' Himmelsleiter
Rok: 2022/06
Popis:

U-čkové kramle tvoria takmer celú cestu, často vertikálnu.