Pohľad na sedlo Medziholie
Album: Veľký Rozsutec
Rok: 2016/06
Popis:

Pohľad na sedlo Medziholie