Pohľad na Západné Tatry z Veľkého Rozsutca
Album: Veľký Rozsutec
Rok: 2016/06
Popis:

Pohľad na Západné Tatry z Veľkého Rozsutca