Predné Solisko z južnej strany.
Album: Predné Solisko
Rok: 2019/09
Popis:

Predné Solisko z južnej strany.