Predné Solisko, pohľad zo Soliskového sedla.
Album: Predné Solisko
Rok: 2019/09
Popis:

Predné Solisko, pohľad zo Soliskového sedla.