Pohľad na Similaun a ďalšie štíty tvoriace rakúsko-taliansku hranicu.
Album: Ötzi Fundstelle
Rok: 2022/07
Popis:

Pohľad na Similaun a ďalšie štíty tvoriace rakúsko-taliansku hranicu.