Pohľad na Martin Busch Hütte, vľavo skupina vrchov Diemkogel a vpravo Mutmalspitze.
Album: Ötzi Fundstelle
Rok: 2022/07
Popis:

Pohľad na Martin Busch Hütte, vľavo skupina vrchov Diemkogel a vpravo Mutmalspitze.