Vrch je prekopaný rozsiahlimi tunelmi vybudovanými talianskymi a rakúsko-uhorskými vojskami počas 1. svetovej vojny.
Album: Lagazuoi Piccolo
Rok: 2019/07
Popis:

Vrch je prekopaný rozsiahlimi tunelmi vybudovanými talianskymi a rakúsko-uhorskými vojskami počas 1. svetovej vojny.