Hrebeň vrchola bol do 1. svetovej vojny hranicou medzi Rakúsko-Uhorskom a Talianskom.
Album: Lagazuoi Piccolo
Rok: 2019/07
Popis:

Hrebeň vrchola bol do 1. svetovej vojny hranicou medzi Rakúsko-Uhorskom a Talianskom.