Pramene majú charakteristický sírový zápach.
Album: Hverafjall
Rok: 2022/05
Popis:

Pramene majú charakteristický sírový zápach.