Pohľad na geotermálnu oblasť z chodníka.
Album: Hverafjall
Rok: 2022/05
Popis:

Pohľad na geotermálnu oblasť z chodníka.