Z Kľaku je v diaľke vidno aj Nízke, Západné a Vysoké Tatry. Pohľad na severo-východ.
Album: Kľak
Rok: 2020/05
Popis:

Z Kľaku je v diaľke vidno aj Nízke, Západné a Vysoké Tatry. Pohľad na severo-východ.