Pohľad na Kľak zhora, v podazí dedina Fačkov.
Album: Kľak
Rok: 2020/05
Popis:

Pohľad na Kľak zhora, v podazí dedina Fačkov.