Približne po hodine cesty a prvom stúpaní lesom sa objavila chatka Florlhutte, vo výške okolo 1300 m.
Album: Hochschwab
Rok: 2018/06
Popis:

Približne po hodine cesty a prvom stúpaní lesom sa objavila chatka Florlhutte, vo výške okolo 1300 m.