Pohľad na juhovýchod z Hochkaru.
Album: via ferrata Heli-Kraft
Rok: 2021/09
Popis:

Pohľad na juhovýchod z Hochkaru.