Pohľad na celú trasu via ferraty Heli-kraft pri zostupe.
Album: via ferrata Heli-Kraft
Rok: 2021/09
Popis:

Pohľad na celú trasu via ferraty Heli-kraft pri zostupe.