Väčšina záverečného úseku cesty na Grieskogel je istená lanom.
Album: Grieskogel
Rok: 2022/07
Popis:

Väčšina záverečného úseku cesty na Grieskogel je istená lanom.