Pohľad z Grieskogelu na trojtisícovky ötztalských Álp smerom na východ.
Album: Grieskogel
Rok: 2022/07
Popis:

Pohľad z Grieskogelu na trojtisícovky ötztalských Álp smerom na východ.