Pohľad na Ošarpance, Dračí štít splývajúci s Vysokou, dole Rumanove pleso
Album: Ganek, Rumanov štít
Rok: 2016/09
Popis:

Pohľad na Ošarpance, Dračí štít splývajúci s Vysokou, dole Rumanove pleso