Pohľad na Malý Ganek, Ganek a Rumanov štít pri zostupe v Zlomiskovej doline
Album: Ganek, Rumanov štít
Rok: 2016/09
Popis:

Pohľad na Malý Ganek, Ganek a Rumanov štít pri zostupe v Zlomiskovej doline