Severný vrchol Ahornspitze, dĺžka výstupu je približne 3 hodiny.
Album: Ahornspitze
Rok: 2021/07
Popis:

Severný vrchol Ahornspitze, dĺžka výstupu je približne 3 hodiny.