Pohľad takmer z vrchola na cestu späť.
Album: Ahornspitze
Rok: 2021/07
Popis:

Pohľad takmer z vrchola na cestu späť.