Steyr leží na sútoku riek Enns a Styer. Je po ňom pomenovaná spolková republika Štajersko, i keď v nej neleží.
Album: Steyr
Dátum: 2017/12
Popis: Steyr leží na sútoku riek Enns a Styer. Je po ňom pomenovaná spolková republika Štajersko, i keď v nej neleží.