Steyr má veľké historické centrum. História siaha až do Rímskej ríše.
Album: Steyr
Dátum: 2017/12
Popis: Steyr má veľké historické centrum. História siaha až do Rímskej ríše.