Nádvorie v Novej Radnici
Album: Mníchov
Dátum: 2018/07
Popis: Nádvorie v Novej Radnici