Pohľad na sever z veže Kostola sv. Petra. Najväčšie dominanty Mníchova, Nová Radnica a Dóm Frauenkirche.
Album: Mníchov
Dátum: 2018/07
Popis:

Pohľad na sever z veže Kostola sv. Petra. Najväčšie dominanty Mníchova, Nová Radnica a Dóm Frauenkirche.