Pevnosť Kastellet je vybudovaná v tvare pentagonu po obvode chránená vodnou priekopou.
Album: Kodaň
Dátum: 2019/05
Popis:

Pevnosť Kastellet je vybudovaná v tvare pentagonu po obvode chránená vodnou priekopou.