Pevnosť Kastellet je vybudovaná v tvare pentagonu po obvode chránená vodnou priekopou.
Album: Kodaň
Dátum: 2019/05
Popis: Pevnosť Kastellet je vybudovaná v tvare pentagonu po obvode chránená vodnou priekopou.