Pohľad na most Holmens Bro a Børsen.
Album: Kodaň
Dátum: 2019/05
Popis:

Pohľad na most Holmens Bro a Børsen.