Pohľad na most Holmens Bro a Børsen.
Album: Kodaň
Dátum: 2019/05
Popis: Pohľad na most Holmens Bro a Børsen.