Vnútri sa nachádza reštaurácia, jediná pôvodná vec z dôb minulých je mramorový krb, ktorý dal postaviť Mussolini.
Album: Kehlstein
Dátum: 2018/07
Popis: Vnútri sa nachádza reštaurácia, jediná pôvodná vec z dôb minulých je mramorový krb, ktorý dal postaviť Mussolini.