Ponad Kehlstein vedie horský turistický chodík s peknými vyhliadkami. Môžnosť na krátku turistiku.
Album: Kehlstein
Dátum: 2018/07
Popis: Ponad Kehlstein vedie horský turistický chodík s peknými vyhliadkami. Môžnosť na krátku turistiku.