Socha kráľa Gustava Adolfa, zakľadateľa Göteborgu v 17. storočí.
Album: Göteborg
Dátum: 2019/05
Popis: Socha kráľa Gustava Adolfa, zakľadateľa Göteborgu v 17. storočí.