Maličká plabevná komora a hydroelektráreň na kanáli.
Album: Göteborg
Dátum: 2019/05
Popis: Maličká plabevná komora a hydroelektráreň na kanáli.