Prvý pohľad na Windberg a osadu s farmou na plošine Schneealm.
Album: Windberg
Rok: 2018/09
Popis: Prvý pohľad na Windberg a osadu s farmou na plošine Schneealm.