Juhozápad, smer Hohe Veitsch, Hochschwab.
Album: Windberg
Rok: 2018/09
Popis: Juhozápad, smer Hohe Veitsch, Hochschwab.