Pohľad na Plavecký hrad z Paľkovej lúky.
Album: Vápenná
Rok: 2022/02
Popis:

Pohľad na Plavecký hrad z Paľkovej lúky.