Pohľad z Vápennej na Malé Karpaty.
Album: Vápenná
Rok: 2022/02
Popis:

Pohľad z Vápennej na Malé Karpaty.