Predná Bašta, Malá Bašta a Patria zo Satana
Album: Satan
Rok: 2016/09
Popis: Predná Bašta, Malá Bašta a Patria zo Satana