Hrebeň Bášt, pohľad od Plesa nad Skokom
Album: Satan
Rok: 2016/09
Popis: Hrebeň Bášt, pohľad od Plesa nad Skokom