Kdesi na ceste medzi Váhou a Rysmi.
Album: Rysy 2021
Rok: 2021/08
Popis:

Kdesi na ceste medzi Váhou a Rysmi.