Dvojprúdovka s prikázaným smerom.
Album: Rysy 2021
Rok: 2021/08
Popis:

Dvojprúdovka s prikázaným smerom.