Rebríkový úsek v Horných dierach
Album: Veľký Rozsutec
Rok: 2016/06
Popis: Rebríkový úsek v Horných dierach