Malý Rozsutec z Veľkého Rozsutca
Album: Veľký Rozsutec
Rok: 2016/06
Popis: Malý Rozsutec z Veľkého Rozsutca