Pohľad na východ do sedla
Album: Gartnerkofel
Rok: 2016/09
Popis: Pohľad na východ do sedla