Pohľad spať na Monte Cavallo / Rosskofel (2239 m), ktorý leží na rakúsko-talianskej hranici
Album: Gartnerkofel
Rok: 2016/09
Popis: Pohľad spať na Monte Cavallo / Rosskofel (2239 m), ktorý leží na rakúsko-talianskej hranici