Pohľad na múzeum a dóm v centre Uppsally.
Album: Uppsala
Dátum: 2023/11
Popis:

Pohľad na múzeum a dóm v centre Uppsally.