Neuschwanstein dal postaviť v rokoch 1869 až 1887 bavorský kráľ Ľudovít II., ale dodnes nie je dokončený.
Album: Neuschwanstein
Dátum: 2018/07
Popis:

Neuschwanstein dal postaviť v rokoch 1869 až 1887 bavorský kráľ Ľudovít II., ale dodnes nie je dokončený.