Maličká plabevná komora a hydroelektráreň na kanáli.
Album: Göteborg
Dátum: 2019/05
Popis:

Maličká plabevná komora a hydroelektráreň na kanáli.