Výškový rozdiel medzi začiatočným bodom túry a vrcholom je okolo 700 metrov.
Album: Wildes Mannle
Rok: 2022/07
Popis:

Výškový rozdiel medzi začiatočným bodom túry a vrcholom je okolo 700 metrov.